1
Marta Trapszo-Myga prowadzi prywatny gabinet neurologiczny w Legnicy. Oferuje tak?e us?ugi medycyny estetycznej z zastosowaniem botoxu. Pacjenci mog? liczy? na porad? w przypadku takich k?opot?w, jak b?le kr?gos?upa, guzy m?zgu, choroby nerw?w, czy choroba Alzheimera. Wykonywane s? r?wnie? nowoczesne terapie iniekcyjne, kolagenowe i kwasem hialuronowym staw?w.

Comments

Who Upvoted this Story